Najem napihljivih igral

Pogoji najema

Ob prevzemu igrala se z najemojemalcem sklene pogodba o najemu. Prav tako ob prevzemu prejmete vsa natančna navodila za postavitev, uporabo ter varnostna navodila. S seboj morate imeti veljavni osebni dokument s sliko.

  • Najemojemalec se zavezuje, da bo s predmetom pogodbe ravnal s skrbnostjo dobrega gospodarja, nosil polno odgovomost za poškodbe otrok, ki se igrajo v skakaču in je dolžan povrniti vse stroške, ki bi nastopili zaradi neupoštevanja pogodbe.

  • Cena najema se obračuna po veljavnem ceniku podjetja DAJMOX d.o.o. Pri prevzemu oziroma dostavi se določi tudi varščina, ki se vrne ob končanem najemu igrala ali drugega predmeta iz pogodbe v prvotnem stanju, številu najetih predmetov iz pogodbe ter pravočasnem vračilu. V primeru poškodbe ali okvare skakača s strani najemojemalca se varščina obdrži, najemojemalec plača celotno škodo v roku 8 dni. Škoda se določi z strani proizvajalca Hovercraft d.o.o. Pri plačilu škode se upošteva znesek varščine.

  • V primeru, da je ugotovljena odtujitev skakača, se obvesti policija, najemojemalec pa je dolžan plačati odškodnino v roku 8 dni. V primeru spora je pristojno sodišče v Litiji.

  • V primeru, da imate igralo rezervirano in želite odpovedati rezervacijo, morate to storiti vsaj 3 dni pred začetkom najema. Zaradi zagotavljanja kapacitet ostalim strankam vas prosimo, da nam iskreno in pravočasno javite morebitno odpoved. Glede na vrednost najema se določi procent končnega zneska plačila (ki pa ne presega 50% vrednosti najema), ki ga je potrebno plačati za rezervacijo igrala. V primeru pravočasne odpovedi ali odpovedi zaradi vremena in drugih podobnih upravičenih razlogov vam znesek rezervacije v celoti vrnemo.

  • V primeru zamude prevzema ali vračila nas o tem čimpreje obvestite, sicer bodo nastali nepotrebni stroški. Več o tem si lahko preberete v ceniku.

  • Kadar na samem kraju najema ali ob pregleda ugotovimo, da je igralo nenormalno onesnaženo, zapacano ali tudi mokro, se zaračunajo stroški čiščenja v vrednosti 15 eur / uro.

  • O kraju prevzema in vračila se lahko dogovorimo, igrala so skladiščena na naslovu: DAJMOX d.o.o., Kresnice 6, 1281 Kresnice. Dobro si oglejte tabelo stroškov dostave, saj smo za vas pripravili najboljšo finančno rešitev ter stroške dostave zmanjšali vsaj za polovico, s tem ko smo uvedli consko dostavo.